Gönderdiğiniz miktara bağlı olarak kimliğinizi doğrulamak üzere sizden aşağıdaki belgelerden bazıları talep edilebilir:  


Kimlik belgesi

 • Pasaport taraması/kopyası 
 • İngilitere sürücü belgesinin tam bir taraması/kopyası (geçici kabul edilmez) 
 • AB üyesi ülke sürücü belgesi taraması/kopyası 
 • Uluslararası sürücü belgesi taraması/kopyası 
 • Fotoğraflı bir AB üyesi ülke kimlik kartı taraması/kopyası  


Adres kanıtı 

 • Fatura (cep telefonu faturalarını ya da ödeme makbuzlarını kabul etmiyoruz) 
 • Hesap özetleri 
 • Banka mektubu 
 • Ev sahibi mektubu ya da kira kontratı İşveren mektubu 
 • Kredi kartı hesap özeti 
 • NHS mektubu/GP kartı 
 • Geçici sürücü belgesi 
 • Belediye meclisi kira kartı 
 • Kira sözleşmesi 
 • Güncel ev satın almasını onaylayan avukat mektubu 
 • Herhangi bir İngiltere resmi dairesi tarafından yazılan resmi mektup  


Kaynak kanıtı

 • Dekont 
 • Hesap özeti/çevrimiçi bankacılık kaynaklı ekran görüntüsü 
 • Kredi kartı hesap özeti (belgede isim ve hesap numarası gibi tanımlayıcı bilgiler içermelidir) 
 • Vergi iadesi makbuzu 
 • Ev satış makbuzu, araç satış makbuzu vb. 
 • Gelir idaresi ödeme makbuzu 
 • Banka kredi belgeleri (konut kredileri dahildir)f