Teslim referansı, alıcının o işleme özel işlem numarasıdır. Teslim referansı PIN koduna benzer bir şekilde kullanılır: Para sadece alıcı tarafından uygun bir kimlik belgesiyle birlikte teslim referansı verilmesi durumunda teslim edilir.