Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, Azimo’nun, başkalarına para göndermek için internet hizmeti sunarken sizden alınan veya işlenen Kişisel Bilgilerinizi nasıl kullandığını açıklamaktadır (“Service”).

Kişisel Bilgilerinizi kim işler?

Hizmet kullanımınızla veya izninizin alındığı noktalarda sizden alınan Kişisel Bilgilerinizi Azimo işler ve saklar.

Bize Kişisel Bilgilerinizi sunmanızı talep edebiliriz

Azimo, size Hizmet sunarken Kişisel Bilgilerinizi sunmanızı talep edebilir. İletişim bilgileri, kimlik belgelerinin resmi olarak erişilebilir veritabanlarından alınan kopyaları, sosyal güvenlik numaranız ve aynı zamanda cihazınızla veya internet hizmetinizle ilgili bilgiler (IP adresi ve MAC numarası gibi) bu Kişisel Bilgiler arasında sayılabilir.

Kişisel Bilgilerinizi nasıl kullanırız

Azimo, Kişisel Bilgileri sizinle iletişim kurmak ve Hizmeti yönetmek, sunmak, geliştirmek ve kişiselleştirmek için kullanır. Azimo olarak, ayrıca topladığımız Kişisel Bilgilerden jenerik veriler oluşturabilir ve bunları kendi maksatlarımız için kullanabiliriz.

Bu bilgileri ayrıca Azimo veya ortakları tarafından sunulan diğer ürün veya hizmetlerle ilgili olarak sizinle iletişim kurmak için de kullanabiliriz.  Azimo, söz konusu iletişimlerin size ulaşması için izin onaylamanızı (‘opt-in’) veya söz konusu iletişimleri almak istediğinizi veya almaya devam etmek istemediğinizi belirtmenizi talep edebilir (‘opt-out’).  Vazgeçtiğiniz takdirde, Azimo Kişisel Bilgilerinizi doğrudan pazarlama maksadıyla kullanmaz.

Kişisel Bilgilerinizi izniniz olmadan üçüncü taraflarla (Azimo’ya olan hizmetleriyle ilgili ortaklar haricinde).

Kişisel Bilgilerinizin paylaşılması

Aşağıdaki durumlarda Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

  • Sizinle yaptığımız bir sözleşmenin şartlarını yerine getirmemiz için veya Azimo’nun ya da Azimo tarafından sunulan hizmetlerin hak, mülkiyet veya emniyetini korumak için bu paylaşımın gerekli olduğunu düşündüğümüzde.
  • Hukuka uygun olabilmemiz veya yasal resmi bir talebi veya yetkili bir yargı mahkemesinin veya başka bir düzenleme kuruluşunun bir emrini yerine getirebilmemiz veya gerekirse Azimo’yu ya da Abonelerini savunabilmemiz (örneğin, bir davada) için.
  • İşletmemizin veya onun bir kısmının satışı veya devriyle ilgili olarak.
  • Üçüncü bir tarafça yönetilen bir hizmet veya ürün talep ettiğiniz takdirde talebe cevap verebilmemiz için. Söz konusu üçüncü taraf Azimo için çalışıyorsa o da sizden elde edilen tüm yeni bilgileri Azimo’ya geri gönderebilir.
  • Hizmetimizi yasadışı faaliyetler için kullananları belirlemek amacıyla emniyet teşkilatlarıyla işbirliği yapabilmemiz için. Dolandırıcılıkla mücadele maksadıyla başka şirket, kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişi de dahil olmak üzere yasadışı olduğuna inandığımız tüm faaliyetleri emniyet teşkilatlarına bildirme hakkımız saklıdır.
  • Azimo’ya hizmet sunan üçüncü taraflara (yönetim veya teknik hizmetleri gibi).  Ancak, söz konusu ortakların Kişisel Bilgileri başka maksatlarla kullanmayacaklarını, bunları başkalarına ifşa etmeyeceklerini ve bize hizmet sunmak amacıyla veya yasalarca gerekli görüldüğü durumlar dışında bunların kopyalarını bulundurmayacaklarını garanti ederiz.

Kişisel Bilgilerinizin saklanması, güvenliği ve alıkoyulması

Topladığımız Kişisel Bilgiler EEA dışında bulunabilen sunucularımızda saklanır ve ayrıca EEA dışında faaliyet gösteren personeller tarafından işleme konulabilir.  Sunucularımızda saklanan tüm bilgileri korumak için ve tüm iç mevzuata uygun olmak amacıyla en üst seviye güvenlik uygulayıp bunu sürdürmekteyiz.

Şifrenizi güvende tutma sorumluluğu bize aittir.  Ayrıca, İnternet üzerinde bilgi iletiminin tamamen güvenli olmadığını bilmeniz gerekir.  Kişisel Bilgilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisi yapacak olmamıza rağmen kontrolümüz dışında sitemize iletilen Kişisel Bilgilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz.

Gerekenden fazla Kişisel Bilgi almamaya çalışıyoruz. Bu da, veri kaybı veya güvenlik ihlali halinde toplam hasar riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Şifreleriniz Azimo sunucularında şifrelenmiş olarak saklanır.  Hizmet aracılığıyla sizinle işlem gerçekleştiren diğer Abonelere adını ve soyadınızın ilk harfini ifşa edebiliriz.

İhlal durumunda bildirim

Bu çok olası bir durum değildir ancak Kişisel Bilgilerinizin güvenliği ihlal edildiği takdirde, resmen veya potansiyel olarak etkilenip etkilenmediğiniz konusunda sizi bilgilendiririz. Bu durumda, size e-posta, Hizmet içi mesajlaşma veya Azimo web sitesinde yayın yoluyla ulaşırız.  Kanun yaptırımı veya başka makamlar tarafından öyle yapmamız istendiği takdirde ya da derhal bildiri göndermenin genel anlamda son kullanıcılara hasar riskini arttıracağı durumlarda bildirimi geciktirme hakkımız saklıdır.

Gizlilik soru veya sorunları hakkında Azimo’ya ulaşma

İşbu Gizlilik Politikası veya Kişisel Bilgilerinizin kullanımı hakkında sorularınız varsa lütfen şu adrese e-posta göndererek bize ulaşın (mesaj konusu satırında “GİZLİLİK TALEBİ” olduğunu belirterek: privacy@azimo.com

Bize e-posta ile ulaştığınız takdirde size yanıt göndermek amacıyla yazışma kayıtlarınızı saklayabilir ve isminizi ve iletişim bilgilerinizi talep edebiliriz.

Yukarıda belirtilen e-posta adresinden Azimo’ya talep göndererek Azimo’nun sizin hakkınızda tuttuğu bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.  Lütfen, söz konusu taleplerle ilgili işlemlerde sizden idari bir ücret alabileceğimizi unutmayın.

Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler

Azimo, dilediği zaman, revize edilmiş politikayı web sitesinde yayınlayarak işbu Gizlilik Politikası’nı değiştirebilir.  Aksi belirtilmedikçe, tüm değişiklikler yayınlandıktan sonra derhal yürürlüğe girer.

Çerezler

Çerezleri, bunlarla sınırlı olmaksızın, Hizmetin gelecek ziyaretlerine uyarlayıp Abonenin hizmet deneyimini geliştirebilmemiz adına, Hizmetin özellikleri arasında hareket edebilmelerini sağlamak ve Abonelerin ihtiyaç ve tercihlerinin devamlı bir resmini oluşturabilmemize yardımcı olması amacıyla bir Abonenin Hizmeti kullanımı hakkında bilgi toplama ve saklama maksadıyla kullanabiliriz.  Ayrıca, Abonelerimizin Hizmet deneyimlerini incelemek üzere üçüncü bir taraf kullanabiliriz.  Bunu yapabilmemiz için, söz konusu üçüncü taraflar bilgisayarınıza bir çerez yerleştirecektir.  Çerezler, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek devre dışı bırakılabilir.  Lütfen, çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde Hizmetin düzgün şekilde çalışamayabileceğini veya bazı özelliklerin kullanılamaz hale gelebileceğini unutmayın.

Hemen Para Gönderin