Termeni și condiții

 1. Prevederi generale
 2. Definiții
 3. Informații despre noi și modul în care ne poți contacta
 4. Confidențialitate/intimitate
 5. Eligibilitate și drepturile tale de acces
 6. Informații pe care le furnizăm înainte ca tranzacția să fie finalizată
 7. Cum se încheie contractul dintre noi și tine
 8. Informații furnizate după ce procesăm o tranzacție
 9. Limitări ale răspunderii noastre
 10. Responsabilitățile și obligațiile noastre
 11. Comisioane și metode de plată
 12. Anulări și rambursări
 13. Promoții
 14. Reclamații
 15. Reglementări privind transferurile de bani și serviciile de plată
 16. Comunicări scrise
 17. Notificări și comunicări
 18. Evenimente aflate în afara controlului nostru
 19. Renunțare la drepturi
 20. Separabilitate
 21. Întregul acord
 22. Dreptul nostru de a modifica acești termeni și condiții
 23. Drepturile terțelor părți
 24. Legislație și jurisdicție
 25. Proprietate intelectuală
 26. Cum se câștigă un bonus de recomandare
 27. Ce este o tranzacție eligibilă?
 28. Cum se partajează codurile de recomandare
 29. Răspunderea și legea aplicabilă
 1. Prevederi generale
  1. Termenii și condițiile prezentate mai jos guvernează accesul și utilizarea site-ului nostru web (numit în continuare „site-ul web”) și aplicația pentru telefonul mobil („aplicația”), care îți permit să transferi bani („serviciul”).
  2. Versiunea în limba engleză a termenilor și condițiilor prezente este versiunea aplicabilă pentru toate limbile. Orice altă versiune a acestor termeni și condiții, pe care o punem la dispoziție într-o altă limbă decât limba engleză, este oferită exclusiv cu titlu informativ. Orice dispută sau revendicare ce decurge din sau în legătură cu termenii și condițiile prezente, conținutul sau alcătuirea lor (inclusiv disputele sau revendicările necontractuale) vor fi luate în considerare numai în corelație cu versiunea în limba engleză.
  3. În termenii și condițiile prezente, termenii „noi”, „nouă”, „al nostru/a noastră/ai noștri/ale noastre” se referă la Azimo Ltd., iar „tu/tine”, „ție”, „al tău/a ta/ai tăi/ale tale” se referă la orice persoană care accesează și/sau utilizează serviciul.
  4. Este important să înțelegi că accesul la și utilizarea serviciului este condiționată de acceptarea de către tine a termenilor și condițiilor prezente.
 2. Definiții
  În termenii și condițiile prezente, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles/următoarele înțelesuri:
  • „Aplicație” înseamnă o aplicație Azimo pentru telefonul mobil, exploatată de Azimo pentru a oferi servicii online de transfer de bani, precum și informațiile corelate cu ea;
  • „Ofițer de conformitate” înseamnă unul sau mai mulți membri ai personalului Azimo Ltd., responsabil de conformarea cu Reglementările Transferurilor de Bani, legislația privind prevenirea și sancționarea spălării banilor și cu alte legi aplicabile.
  • „Comisioane” înseamnă taxele și comisioanele pe care le percepem de la tine, în conformitate cu lista de prețuri publicată pe site-ul web și/sau în aplicație, sau prețurile și tarifele pe care ți le comunicăm, înainte ca noi să emitem o confirmare, sau așa cum se prevede în termenii și condițiile prezente.
  • „Eveniment de forță majoră” înseamnă orice circumstanțe la care se face referire în clauza 9.7;
  • „Spread forex”. Acolo unde plătești pentru o tranzacție în o monedă, banii fiind livrați beneficiarului tău în altă monedă, noi aplicăm un spread forex. Spread-ul forex este diferența dintre rata de schimb la care noi cumpărăm valuta și rata de schimb pe care ți-o putem oferi ție, comunicată în confirmarea comenzii, și care ne acoperă cheltuielile, plus o mică marjă.
  • „Cod rău-intenționat” înseamnă viruși de computer, „troieni”, programe de blocare, rutine de dezactivare a aplicației, „logică rău-intenționată” sau „back-door”, „viermi”, „bombe cu ceas”, fișiere corupte sau alte rutine de programe computerizate menite să șteargă, să dezactiveze, să deterioreze și să interfereze în mod negativ cu, să intercepteze în mod clandestin sau să exproprieze orice sisteme, date, date personale sau proprietatea altcuiva.
  • „Reglementările privind Transferurile de Bani” înseamnă legile aplicabile ale Marii Britanii sau ale țării din care sunt transferate fondurile sau ale țării în care se intenționează să fie primite fondurile, cu privire la serviciile online de transfer de bani, inclusiv, dar fără a se limita la, Legea Serviciilor și Piețelor Financiare din 2000, Reglementările Serviciilor de Plată din 2009 și Reglementările privind Banii Electronici din 2011;
  • „Scop interzis” înseamnă orice scop ilegal (indiferent că o astfel de acțiune ilegală are loc în țara din care sunt transferate fondurile sau în cea unde se intenționează să fie primite acestea sau în orice alt teritoriu cu jurisdicție asupra expeditorului sau destinatarului) inclusiv, dar fără a se limita la, primirea de plată pentru activități ilegale, transferul de fonduri ce constituie produse ale infracțiunilor sau ale spălării de bani, în cadrul Legii privind Produsele Infracțiunilor din 2002, sau care sunt obținute prin activități ilegale, transferul fondurilor în scopul finanțării activităților ilegale, transferul fondurilor în scopul evitării confiscării acestora de către autoritățile de aplicare a legii sau la ordinele oricărei instanțe, precum și transferul oricăror fonduri, fără permisiunea proprietarului.
  • „Destinatar/beneficiar” înseamnă persoana care primește banii prin intermediul serviciului,
  • „Număr de referință” înseamnă numărul unic de tranzacție care va fi emis pentru tine și pe care destinatarul tău va trebui să îl furnizeze partenerilor noștri pentru a primi suma transferată.
  • „Expeditor” înseamnă persoana care inițiază efectuarea unui transfer prin intermediul serviciului,
  • „Tranzacție” înseamnă fiecare transfer de bani pe care îl inițiezi, utilizând serviciul, și/sau altă utilizare pe care o dai serviciului,
  • „Aplicație” înseamnă o aplicație Azimo pentru telefonul mobil, exploatată de Azimo pentru a oferi servicii online de transfer de bani, precum și informațiile corelate cu ea;
 3. Informații despre noi și modul în care ne poți contacta
  1. Azimo Ltd. exploatează site-ul web („site-ul web”) și o aplicație pentru mobil („aplicația”), care îți permite să transferi bani, utilizând un dispozitiv conectat la internet și/sau un telefon mobil.
  2. Azimo Ltd. este o companie înregistrată în Marea Britanie și cu licență acordată conform legii Marii Britanii (numărul de înregistrare a companiei: 07895399), având ca obiect de activitate remiterea de fonduri, cu sediul central în 9th Floor 107 Cheapside, London, United Kingdom, EC2V 6DN.
  3. Azimo Ltd. este reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară sub Reglementările privind Banii Electronici din 2011 (FRN 900220) pentru emiterea de bani electronici.
  4. Putem fi contactați în următoarele moduri:
 4. Confidențialitate/intimitate
  1. În calitate de instituție complet reglementată și în scopul furnizării serviciului, suntem obligați prin reglementări legale să obținem, să verificăm și să înregistrăm informații despre clienții noștri. Așadar, este posibil să îți solicităm sau să consultăm orice sursă legală pentru a obține datele tale personale, atunci când îți oferim serviciul.
  2. Datele tale personale vor fi tratate și procesate în mod securizat și strict conform oricăror și tuturor legilor și reglementărilor legale aplicabile.
  3. Nu vom trata informațiile clienților ca fiind confidențiale în cazul în care ele sunt deja publice sau în cazul în care ele devin publice, fără să fie vina noastră.
  4. Este posibil să divulgăm datele clienților dacă ni se cere să facem aceasta prin lege, prin ordin judecătoresc, prin orice condiție statutară, legală sau de reglementare, de către poliție sau orice altă autoritate competentă, în corelație cu prevenirea sau detectarea infracțiunilor sau pentru a ajuta la combaterea fraudelor, a spălării de bani și a finanțării terorismului. Este posibil, de asemenea, să raportăm orice activitate suspectă autorităților competente de aplicare a legii sau guvernamentale corespunzătoare.
  5. Pentru mai multe detalii și informații privind confidențialitatea, intimitatea și securitatea, te rugăm să consulți politica noastră de confidențialitate, care poate fi găsită la adresa https://azimo.com/ro/politica-de-confidentialitate.
 5. Eligibilitate și drepturile tale de acces
  1. Utilizând serviciul, garantezi că ai cel puțin 18 ani și ai capacitatea legală de a încheia contracte cu forță obligatorie.
  2. Fără a-ți prejudicia drepturile corelate oricărei comenzi de servicii pentru care noi am emis o confirmare (conform clauzei 7 de mai jos), ne rezervăm dreptul ca, în orice moment, să anulăm sau să îți suspendăm accesul la serviciu, fără notificare prealabilă, dacă:
   • Utilizezi serviciul sau încerci să îl utilizezi în orice scop interzis;
   • Încerci să transferi sau să încarci fonduri dintr-un cont care nu îți aparține;
   • Primim revendicări conflictuale în ceea ce privește proprietatea asupra sau dreptul de a retrage fonduri dintr-un cont de card de debit sau de credit.
   • Ne-ai furnizat informații false privind identitatea ta sau continui să eșuezi în a ne furniza dovezi adevărate, corecte, actuale și complete ale identității tale sau privind tranzacțiile;
   • Încerci să alterezi, să accesezi ilegal, să modifici, să supraîncarci sau altfel să corupi sau să ocolești securitatea și/sau funcționalitatea site-ului web și/sau a aplicației sau să le infectezi cu orice cod rău-intenționat;
   • Încalci termenii și condițiile prezente;
   • Avem motive să credem că oricare dintre cele specificate mai sus s-au petrecut sau este posibil să se petreacă; sau
   • Dacă un ofițer de conformitate a luat măsura discreționară de a proceda astfel.
 6. Informații pe care le furnizăm înainte ca tranzacția să fie finalizată
  Înainte ca tranzacția ta să fie finalizată, ți se vor furniza următoarele informații:
  • Suma de plată pe care o va primi beneficiarul;
  • Comisionul maxim total care ți va percepe;
  • Indicarea ratei de schimb valutar pe care o vom aplica tranzacției tale;
  • Locul unde se va prezenta destinatarul și documentația pe care destinatarul va fi necesar să o furnizeze pentru a ridica banii (în cazul ridicării de numerar).
  • O estimare a perioadei de timp necesare pentru ca fondurile să fie puse la dispoziția beneficiarului.
 7. Cum se încheie contractul dintre noi și tine
  1. După ce plasezi un transfer de bani prin intermediul site-ului web sau al aplicației, ți se va trimite un e-mail, în care va fi confirmată primirea comenzii. Te rugăm să reții că aceasta nu înseamnă că ți s-a acceptat comanda.
  2. O comandă de tranzacție înseamnă doar o ofertă de a ne cumpăra serviciile, ofertă supusă acceptării discreționare. O astfel de acceptare îți va fi comunicată prin e-mail, confirmând că îți procesăm solicitarea (numită în continuare „confirmarea”). Contractul dintre noi și tine (numit în continuare „contractul”) va fi încheiat doar atunci când a fost trimisă confirmarea.
  3. Contractul se corelează doar cu serviciile menționate în confirmare ca fiind acceptate.
  4. Ne rezervăm dreptul de a refuza să executăm oricare dintre servicii (inclusiv după confirmare) dacă:
   • Nu putem să obținem dovezi satisfăcătoare privind identitatea ta;
   • Ne furnizezi informații false, incorecte sau incomplete;
   • Nu putem lua legătura cu tine, utilizând datele de contact pe care ni le-ai furnizat;
   • Comanda ta de transfer, informațiile sau documentația necesară nu este trimisă cu suficient timp în avans pentru a ne permite să le procesăm, în conformitate cu solicitarea ta;
   • Încerci să alterezi, să accesezi ilegal, să modifici, să supraîncarci sau altfel să corupi sau să ocolești securitatea și/sau funcționalitatea site-ului web și/sau a aplicației sau să le infectezi cu orice cod rău-intenționat;
   • Încalci termenii și condițiile prezente;
   • Tu sau comanda plasată de tine încalcă oricare dintre legile sau reglementările aplicabile sau în cazul în care comanda este efectuată într-un scop interzis;
   • Procesarea serviciului conform comenzii tale ne poate expune răspunderii;
   • Nu îți putem procesa transferul din cauza variației programului de lucru, a ratei de schimb sau a problemelor disponibilității valutei sau din cauza oricărui eveniment de forță majoră;
   • Avem motive să credem că oricare dintre cele menționate mai sus s-au petrecut sau este posibil să se petreacă; sau
   • Dacă un ofițer de conformitate a luat măsura discreționară de a proceda astfel.
  5. Nu vom fi responsabili de nici un fel de daune, costuri sau pierderi suferite de expeditor sau de destinatar sau de orice altă terță parte în cazul în care, ca urmare a oricăreia dintre circumstanțele specificate în clauza 5.2 sau 7.4, eșuăm să finalizăm transferul fondurilor conform unei comenzi.
 8. Informații furnizate după ce procesăm o tranzacție
  După ce îți procesăm tranzacția, un mesaj va fi trimis prin e-mail către adresa destinatarului, cu următoarele informații:
  • Numărul de referință al tranzacției,
  • Confirmarea sumei exacte pe care o trimitem destinatarului în numele tău, atât în moneda de expediere, cât și în moneda de primire,
  • Confirmarea comisionului care a fost perceput,
  • Rata de schimb aplicată tranzacției tale;
  • Locul în care se va prezenta destinatarul și documentația pe care destinatarul va fi necesar să o furnizeze pentru a ridica banii (în cazul opțiunii de ridicare de numerar).
  • Confirmarea băncii către care au trimiși banii (în cazul opțiunii de virament bancar).
  • Perioada de timp estimată a fi necesară pentru ca fondurile să fie puse la dispoziția beneficiarului.
 9. Limitări ale răspunderii noastre
  1. Dacă un transfer de bani comandat de tine întârzie sau eșuează, este posibil să ai dreptul de a primi o rambursare sau o compensație conform Reglementărilor privind Transferurile de Bani. Te rugăm să iei legătura cu noi la adresa hello@azimo.com pentru mai multe informații cu privire la rambursări și compensații.
  2. Revendicările de rambursare sau de compensare trebuie să fie susținute de toate dovezile existente.
  3. Dacă un transfer de bani, efectuat conform unei comenzi trimise de tine și pe care noi am confirmat-o, întârzie sau eșuează, iar tu nu ai dreptul la o rambursare sau o compensație conform reglementărilor privind transferurile de bani, ne limităm în mod expres răspunderea cu privire la o astfel de transfer întârziat sau eșuat (inclusiv pentru orice rambursare revendicată) la cea mai mare parte a: (a) sumei oricărui comision de serviciu plătit nouă; și (b) 500 EUR. Plafonul specificat mai sus al răspunderii noastre se aplică oricărei tranzacții, acțiuni, omisiuni sau eveniment, separate, și oricărei tranzacții, acțiuni, omisiuni sau evenimente, corelate.
  4. Cu excepția prevederilor clauzei 9.5, nu vom fi răspunzători față de tine sau față de orice terță parte în ceea ce privește serviciile, indiferent că este vorba despre o încălcare a contractului, prejudiciu (inclusiv neglijență), denaturare, îmbogățire fără justă cauză sau orice alte temeiuri, pentru orice daune indirecte, incidentale, secundare sau speciale, inclusiv orice pierdere de profit sau economii sau profituri sau economii așteptate, pierdere a datelor, pierdere a oportunității, pierdere a reputației, bunăvoinței sau afacerii sau orice pierdere economică, chiar dacă ni se comunică în avans posibilitatea unei astfel de pierderi.
  5. Nimic din această clauză:
   • Nu va exclude sau limita răspunderea din partea noastră pentru decesul sau vătămarea personală ce decurg din neglijența noastră,
   • Nu va exclude răspunderea pentru frauda noastră, conduita noastră ilicită sau neglijența noastră gravă.
  6. Nu suntem responsabili de calitatea, siguranța, legalitatea sau livrarea bunurilor sau serviciilor pe care le plătești, utilizându-ne serviciul.
  7. Nu vom fi responsabili de nicio încălcare a obligațiilor noastre față de tine din cadrul contractului, de niciun eșec sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor din cadrul contractului ce decurg din sau sunt atribuibile acțiunilor, omisiunilor sau accidentelor aflate dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, situațiile în care eșecul nostru de ne îndeplini obligațiile decurge din:
   • o catastrofă naturală, incendiu, inundație, cutremur, furtună sau orice alt dezastru natural, explozie sau deteriorare accidentală, război, amenințare cu sau pregătiri de război, conflicte armate, impunere de sancțiuni, embargo, control al exporturilor, ruperea relațiilor diplomatice sau alte acțiuni similare, atac terorist, război civil, rebeliuni civile sau răzmerițe, pandemii sau epidemii, dispute industriale, crize de materii prime sau componente, întreruperi generale ale transporturilor, sistemelor de comunicație, a alimentării cu energie electrică sau a altor utilități;
   • actele, decretele, legislația, reglementările sau restricțiile impuse de orice guvern sau stat;
   • acțiunile sau omisiunile terțelor părți;
   • defectarea dotărilor de comunicare, ce nu pot fi în mod rezonabil considerate a se afla sub controlul nostru și care pot afecta acuratețea sau punctualitatea mesajelor pe care ni le trimiți;
   • nicio pierdere sau întârziere în transmiterea mesajelor provenite din utilizarea oricărui furnizor de servicii de acces la internet sau provocate de orice browser sau de orice program computerizat care nu se află sub controlul nostru;
   • orice cod rău-intenționat care interferează cu serviciul
   (fiecare, fiind un „eveniment de forță majoră”).
  8. Desfășurarea activității noastre în cadrul contractului este considerată a fi suspendată pentru întreaga perioadă în care evenimentul de forță majoră continuă, iar timpul necesar desfășurării activității va fi extins cu durata acestei perioade. Vom face eforturi rezonabile pentru a găsi o soluție prin care obligațiile noastre din cadrul contractului să poată fi îndeplinite, în ciuda evenimentului/evenimentelor de forță majoră.
 10. Responsabilitățile și obligațiile noastre
  1. Nu vei utiliza serviciul decât dacă ai cel puțin 18 ani și ai capacitatea legală de a încheia contracte cu forță obligatorie.
  2. Comisioanele pentru fiecare serviciu pe care ți l-am furnizat trebuie să fie plătite.
  3. Te vei conforma termenilor și condițiilor prezente, precum și oricăror legi, reguli sau reglementări aplicabile.
  4. În ceea ce privește înregistrarea ta și utilizarea de către tine a serviciului:
   • ne vei furniza dovezi adevărate, corecte, actuale și complete ale identității tale și orice alte informații sau dovezi de care vom avea nevoie pentru a-ți confirma identitatea;
   • ne vei furniza toate informațiile și documentația pe care este posibil să o solicităm pentru a-ți procesa transferul și pentru a ne conforma oricăror cerințe legale aplicabile nouă sau partenerilor noștri (inclusiv, dar fără a se limita la, Reglementările privind Transferurile de Bani și Reglementările privind Spălarea de Bani, din 2007)
   • vei actualiza toate informațiile pe care ni le vei furniza, pentru a le menține corecte, actuale, complete și adevărate;
   • nu vei utiliza serviciul pentru sau în legătură cu niciun scop interzis și nici nu vei încerca să alterezi, să accesezi ilegal, să modifici, să supraîncarci sau în alt fel să corupi sau să ocolești securitatea și/sau funcționalitatea site-ului web și/sau a aplicației sau să o infectezi cu orice cod rău-intenționat;
   • vei transfera bani numai de pe propriul tău card de debit sau credit sau din propriul tău cont bancar. Nu îți este permis să efectuezi un transfer în numele unei alte persoane.
   • nu vei deschide mai mult de un cont, la noi;
   • îți vei păstra în siguranță numărul de referință. Nu trebuie să partajezi numărul de referință sau orice alte date ale tranzacției cu nimeni în afara beneficiarului tău;
   • vei utiliza serviciul pentru a trimite bani doar persoanelor pe care cunoști personal sau pentru a plăti pentru bunuri sau servicii cumpărate de la furnizori despre care știi suficient de mult și a căror identitate ai verificat-o. Recunoști că nu avem niciun control asupra furnizorilor și/sau asupra bunurilor și serviciilor pentru plata cărora ne utilizezi serviciile și nu avem nicio responsabilitate pentru calitatea, siguranța, legalitatea sau livrarea unor astfel de bunuri sau servicii către tine.
  5. Înțelegi și accepți că:
   • Suntem obligați din punct de vedere legal să reținem informațiile despre utilizatorii noștri și tranzacțiile pe care le procesăm, timp de până la 5 ani sau după cum va fi din când în când cerut de legile aplicabile sau de orice autorități de reglementare;
   • Toate valutele convertite ca parte a serviciului vor fi convertite utilizând rata noastră de schimb (așa cum este publicată pe site-ul web și/sau în cadrul aplicației sau după cum este posibil să îți fie comunicată înainte de a emite o confirmare);
   • Ne rezervăm dreptul de a mări spread-ul forex, atunci când piețele sunt închise (sfârșituri de săptămână, vacanțe bancare) pentru a preveni pierderile ce decurg din fluctuația valutară și a asigura plățile pentru clienții noștri (vom continua să afișăm pe pagina de pornire rata pe care o oferim și rata finală de pe pagina de plată, înainte de a confirma tranzacția);
   • Este posibil ca unele țări să impună praguri minime și maxime pentru sumele ce pot fi trimise prin intermediul serviciului nostru;
   • Vei fi răspunzător față de noi pentru toate pierderile pe care le suferim sau pe care le atragem asupra noastră în legătură cu orice fraudă sau activități fraudulente desfășurate de tine;
   • Trebuie să ne comunici la telefon sau în scris imediat ce crezi sau suspectezi că un transfer de fonduri nu a fost efectuat corect sau că suma nu a fost primită sau a fost primită doar parțial;
   • Este responsabilitatea ta să îi comunici destinatarului care sunt informațiile pe care va trebui să le furnizeze pentru a ridica banii pe care tu îi transferi prin intermediul serviciului (precum actul de identitate cu fotografie, suma exactă a comenzii de transfer și numărul de referință).
 11. Comisioane și metode de plată
  1. Tariful perceput pentru servicii constă în spread-ul forex și comisioane.
  2. Comisioanele noastre variază din când în când, dar modificările comisioanelor nu se vor aplica niciunei comenzi pentru care noi ți-am trimis deja confirmarea.
  3. În cazul în care plătești cu un card de debit, acesta va fi taxat imediat ce noi îți acceptăm solicitarea de transfer.
  4. În cazul unui transfer SWIFT, nu suntem răspunzători pentru niciun comision suplimentar pe care băncile (fie de partea trimițătoare, fie de partea primitoare) le pot percepe.
  5. Atunci când plătești cu un card de debit, iar comanda ta este refuzată de către bancă sau de către emitentul cardului, suma respectivă nu va fi luată din contul tău bancar. Totuși, este posibil ca banca ta sau emitentul cardului să nu dețină suma pe care ai încercat să o trimiți. Dacă se petrece aceasta, va trebui să iei legătura cu banca ta sau cu emitentul cardului pentru a rezolva problema.
  6. Reducerile la comisioanele noastre pot fi disponibile în cursul promoțiilor pe care noi sau partenerii noștri le oferim din când în când. Promoțiile sunt supuse termenilor și condițiilor și vor fi onorate în conformitate cu termenii lor publicați.
 12. În ceea ce privește înregistrarea ta și utilizarea de către tine a serviciului:
  • ne vei furniza dovezi adevărate, corecte, actuale și complete ale identității tale și orice alte informații sau dovezi de care vom avea nevoie pentru a-ți confirma identitatea;
  • ne vei furniza toate informațiile și documentația pe care este posibil să o solicităm pentru a-ți procesa transferul și pentru a ne conforma oricăror cerințe legale aplicabile nouă sau partenerilor noștri (inclusiv, dar fără a se limita la, Reglementările privind Transferurile de Bani și Reglementările privind Spălarea de Bani, din 2007)
  • vei actualiza toate informațiile pe care ni le vei furniza, pentru a le menține corecte, actuale, complete și adevărate;
  • nu vei utiliza serviciul pentru sau în legătură cu niciun scop interzis și nici nu vei încerca să alterezi, să accesezi ilegal, să modifici, să supraîncarci sau în alt fel să corupi sau să ocolești securitatea și/sau funcționalitatea site-ului web și/sau a aplicației sau să o infectezi cu orice cod rău-intenționat;
  • vei transfera bani numai de pe propriul tău card de debit sau credit sau din propriul tău cont bancar. Nu îți este permis să efectuezi un transfer în numele unei alte persoane.
  • nu vei deschide mai mult de un cont, la noi;
  • îți vei păstra în siguranță numărul de referință. Nu trebuie să partajezi numărul de referință sau orice alte date ale tranzacției cu nimeni în afara beneficiarului tău;
  • vei utiliza serviciul pentru a trimite bani doar persoanelor pe care cunoști personal sau pentru a plăti pentru bunuri sau servicii cumpărate de la furnizori despre care știi suficient de mult și a căror identitate ai verificat-o. Recunoști că nu avem niciun control asupra furnizorilor și/sau asupra bunurilor și serviciilor pentru plata cărora ne utilizezi serviciile și nu avem nicio responsabilitate pentru calitatea, siguranța, legalitatea sau livrarea unor astfel de bunuri sau servicii către tine.
 13. Înțelegi și accepți că:
  • Suntem obligați din punct de vedere legal să reținem informațiile despre utilizatorii noștri și tranzacțiile pe care le procesăm, timp de până la 5 ani sau după cum va fi din când în când cerut de legile aplicabile sau de orice autorități de reglementare;
  • Toate valutele convertite ca parte a serviciului vor fi convertite utilizând rata noastră de schimb (așa cum este publicată pe site-ul web și/sau în cadrul aplicației sau după cum este posibil să îți fie comunicată înainte de a emite o confirmare);
  • Ne rezervăm dreptul de a mări spread-ul forex, atunci când piețele sunt închise (sfârșituri de săptămână, vacanțe bancare) pentru a preveni pierderile ce decurg din fluctuația valutară și a asigura plățile pentru clienții noștri (vom continua să afișăm pe pagina de pornire rata pe care o oferim și rata finală de pe pagina de plată, înainte de a confirma tranzacția);
  • Este posibil ca unele țări să impună praguri minime și maxime pentru sumele ce pot fi trimise prin intermediul serviciului nostru;
  • Vei fi răspunzător față de noi pentru toate pierderile pe care le suferim sau pe care le atragem asupra noastră în legătură cu orice fraudă sau activități fraudulente desfășurate de tine;
  • Trebuie să ne comunici la telefon sau în scris imediat ce crezi sau suspectezi că un transfer de fonduri nu a fost efectuat corect sau că suma nu a fost primită sau a fost primită doar parțial;
  • Este responsabilitatea ta să îi comunici destinatarului care sunt informațiile pe care va trebui să le furnizeze pentru a ridica banii pe care tu îi transferi prin intermediul serviciului (precum actul de identitate cu fotografie, suma exactă a comenzii de transfer și numărul de referință).
 • Comisioane și metode de plată
  1. Tariful perceput pentru servicii constă în spread-ul forex și comisioane.
  2. Comisioanele noastre variază din când în când, dar modificările comisioanelor nu se vor aplica niciunei comenzi pentru care noi ți-am trimis deja confirmarea.
  3. În cazul în care plătești cu un card de debit, acesta va fi taxat imediat ce noi îți acceptăm solicitarea de transfer.
  4. În cazul unui transfer SWIFT, nu suntem răspunzători pentru niciun comision suplimentar pe care băncile (fie de partea trimițătoare, fie de partea primitoare) le pot percepe.
  5. Atunci când plătești cu un card de debit, iar comanda ta este refuzată de către bancă sau de către emitentul cardului, suma respectivă nu va fi luată din contul tău bancar. Totuși, este posibil ca banca ta sau emitentul cardului să nu dețină suma pe care ai încercat să o trimiți. Dacă se petrece aceasta, va trebui să iei legătura cu banca ta sau cu emitentul cardului pentru a rezolva problema.
  6. Reducerile la comisioanele noastre pot fi disponibile în cursul promoțiilor pe care noi sau partenerii noștri le oferim din când în când. Promoțiile sunt supuse termenilor și condițiilor și vor fi onorate în conformitate cu termenii lor publicați.
 • Anulări și rambursări
  1. Ai dreptul de a anula o comandă înainte ca plata să fie făcută către destinatar. Îți poți exercita acest drept:
  2. Dacă îți exerciți acest drept de a anula o comandă pentru care ne-ai trimis deja fondurile care trebuia să fie transferate:
   • îți vom returna doar banii plătiți de tine și meniți a fi înmânați unui destinatar, doar în cazul în care noi sau partenerii noștri nu am înmânat deja banii destinatarului, conform instrucțiunilor tale inițiale, înainte de solicitarea de anulare a comenzii; și
   • ne rezervăm dreptul de a reține comisioanele percepute pentru serviciu (și este posibil să îți percepem aceste comisioane, în cazul în care ele nu au fost plătite); și
  3. dacă la momentul în care ne comunici anularea transferului, noi am trimis deja banii către unul dintre partenerii noștri din țara de destinație, este posibil să nu putem anula comanda, dat fiind că procedurile de anulare la partenerii noștri diferă ca timp și complexitate, după cum adesea necesită comunicare în cadrul unor fusuri orare diferite.
  4. Procesarea rambursărilor poate dura până la 7 zile și aceasta depinde și de procesele băncii clientului, care se află în afara controlului nostru.
  5. Ne rezervăm dreptul de a nu rambursa sume mai mici de 3 GBP sau 3 EUR și de a percepe o taxă de rambursare de 3 GBP sau 3 EUR (conform monedei în care ne plătești), dacă rambursarea a fost solicitată de către client fără să fie vina noastră.
  6. Dacă nu transferăm banii către destinatar în conformitate cu o comandă efectuată, în termen de 45 de zile după primirea instrucțiunilor tale, presupunând că ai urmat în mod corect procedurile noastre și te-ai conformat tuturor politicilor noastre, poți solicita o rambursare a banilor transferați către noi și menite a fi înmânate destinatarului.
  7. Dacă destinatarul nu ridică banii în termen de 13 luni după data la care aceștia au devenit disponibili pentru ridicare, se va considera că ai renunțat la toate drepturile de anulare a comenzii sau de rambursare a banilor transferați sau a comisioanelor.
  8. Comanda ta expiră după 1 lună. În cazul în care banii nu au fost ridicați (în cazul transferurilor de numerar) sau în cazul în care comanda trebuie să fie corectată, ne rezervăm dreptul de a-ți anula comanda, fără să te anunțăm în prealabil, și de a-ți rambursa suma care trebuia să fie transferată. Rambursarea nu va include comisioanele plătite pentru serviciu și pe care le vom reține.
 • Promoții
  1. Toate promoțiile, bonusurile sau ofertele speciale derulate de către Azimo sunt supuse termenilor și condițiilor specifice fiecărei promoții, iar orice bonusuri gratuite virate în contul tău trebuie să fie utilizate în conformitate cu termenii și condițiile respectivei promoții.
  2. În anumite cazuri, este posibil să oprim promoții, bonusuri sau oferte speciale înainte de sfârșitul perioadei specificate sau putem prelungi perioada unei promoții, a unui bonus sau a unei oferte speciale, de obicei, in cauza abuzului, absorbției limitate a ofertei sau din cauza erorii.
  3. Azimo își rezervă dreptul de a descalifica anumite țări din ofertele promoționale.
  4. În eventualitatea în care Azimo suspectează, în mod rezonabil, că un utilizator al serviciului nostru a abuzat, abuzează sau încearcă să abuzeze de un bonus sau orice altă promoție sau că este posibil să beneficieze, prin abuz sau lipsă de bună credință, de o politică adoptată de Azimo, atunci Azimo poate, la deplina sa discreție, să respingă, să rețină sau să retragă oricărui utilizator, orice bonus sau promoție, sau poate anula orice politică ce îl privește pe acel utilizator, temporar sau permanent, sau poate anula accesul utilizatorului la contul său.
 • Reclamații
  1. Noi îți apreciem feedback-ul, deoarece ne ajută să ne îmbunătățim serviciul. Am stabilit proceduri interne privind reclamațiile. Poți efectua o reclamație în scris, către noi, prin poștă sau e-mail, cu privire la orice aspect al serviciului, la următoarele adrese:Îți vom investiga reclamația și vom face eforturi rezonabile de a-ți răspunde, comunicând-ți rezultatele investigației noastre, în termen de 7 zile de la primirea reclamației tale.
  2. Dacă nu ești satisfăcut de modul în care ne-am ocupat de reclamația ta sau de rezultatul investigației efectuate în urma ei, ai dreptul de a-ți depune reclamația la ombudsmanul pentru servicii financiare, Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londra, E14 9SR, număr de telefon: 0800 0234 567, e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
 • Reglementări privind transferurile de bani și serviciile de plată
  Reglementările privind serviciile de plată din 2009 (SI 2009/209) (numite în continuare „reglementările”) guvernează transferurile de bani către destinatari din cadrul Zonei Economice Europene (toate statele membre ale Uniunii Europene, împreună cu Norvegia, Islanda și Lichtenstein), unde transferurile fondurilor sunt efectuate în euro, lire sterline sau într-o altă monedă a unui stat ZEE care nu a adoptat Euro ca monedă oficială. Reglementările legiferează serviciile de plată care au o componentă electronică și plasează furnizorii serviciilor de plată în anumite categorii, așa cum este necesar ca anumite instituții de plată să fie autorizate de FCA și să respecte conduita impusă de regulile profesionale. Te rugăm să iei legătura cu noi la adresa hello@azimo.com pentru mai multe informații cu privire la aceste aspecte.
 • Comunicări scrise
  Legile și reglementările aplicabile necesită ca unele dintre informațiile pe care ți le trimitem sau comunicările dintre tine și noi să fie efectuate realizate în scris. Ești de acord să primești astfel de comunicări în scris, efectuate electronic. De asemenea, ești de acord că mijloacele electronice de comunicare vor fi eficiente în scopul contractului dintre tine și noi. Cele specificate mai sus nu îți afectează drepturile prevăzute de lege.
 • Notificări și comunicări
  Toate notificările trimise nouă vor fi în limba engleză și vor fi trimise către Azimo Ltd., 9th Floor 107 Cheapside, London, United Kingdom, EC2V 6DN. Este posibil să îți trimitem notificări cu privire la orice aspect al serviciului sau orice comandă, fie prin e-mail sau prin poștă, la adresa de e-mail sau poștală pe care ni le-ai furnizat sau în orice alt fel permis în conformitate cu termenii și condițiile prezente. Notificările către tine vor fi considerate a fi primite și livrate în mod corespunzător, imediat după ce un e-mail este trimis către tine la adresa pe care ne-ai furnizat-o sau, când este trimisă o notificare la adresa ta poștală, la o zi după data publicării, în cazul notificărilor interne, și la 6 zile, în cazul poștei internaționale.
 • Evenimente aflate în afara controlului nostru
  1. Vom avea dreptul, fără consimțământul tău, de a ne transfera drepturile și obligațiile din cadrul termenilor și condițiilor prezente și din cadrul oricărui alt contract către oricare dintre afiliații noștri sau către orice entitate sau persoană care ne cumpără afacerea. Orice astfel de transfer de drepturi și obligații va intra în vigoare în urma notificării trimise ție (inclusiv a notificărilor publicate pe site-ul web sau în cadrul aplicației).
  2. Avem dreptul de a ne îndeplini obligațiile pe care le avem față de tine, prin intermediul subcontractorilor, agenților și altor terțe părți.
  3. Îți poți transfera drepturile și obligațiile din cadrul acestui contract, doar dacă noi ne exprimăm în scris acordul pentru aceasta.
 • Renunțare la drepturi
  1. În cazul în care, în orice moment al duratei contractului, eșuăm în a insista asupra îndeplinirii stricte a oricăreia dintre obligațiile tale din cadrul contractului sau a oricăruia dintre termenii și condițiile prezente sau în cazul în care eșuăm în a ne exercita oricare dintre drepturile sau solicita oricare dintre despăgubirile la care avem dreptul conform contractului, acest fapt nu va constitui o renunțare la aceste drepturi sau despăgubiri și nu te va scuti de respectarea acestor obligații.
  2. Renunțarea din partea noastră la orice neîndeplinire a obligațiilor financiare nu va constitui o renunțare la orice neîndeplinire ulterioară a obligațiilor financiare.
  3. Nicio renunțare din partea noastră la oricare dintre termenii și condițiile prezente nu va fi valabilă, cu excepția situației în care este stipulată a fi o renunțare și îți este comunicată în scris, în conformitate cu termenii și condițiile prezente.
 • Separabilitate
  În cazul în care orice instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre prevederile termenilor și condițiilor prezente sau oricare dintre prevederile contractului sunt nevalabile, ilegale sau ne-executorii, în orice măsură, aceasta nu îi va afecta pe ceilalți termeni din cadrul termenilor și condițiilor prezente sau ai contractului, care vor continua să fie valabili și în vigoare în măsura maximă permisă de lege.
 • Întregul acord
  1. Termenii și condițiile prezente, precum și orice document la care se face referire în mod expres în termenii și condițiile prezente constituie întregul acord dintre noi și înlocuiește orice discuții, corespondență și negocieri anterioare, orice aranjament, înțelegere sau acord anterior dintre noi, cu privire la conținutul acestora.
  2. Recunoști că, la încheierea contractului și acceptarea termenilor și condițiilor prezente, nu te bazezi pe sau nu vei beneficia de niciun fel de despăgubiri cu privire la orice declarație sau garanție (indiferent că este efectuată în mod inocent sau neglijent) care nu este expusă în mod expres în termenii și condițiile prezente sau în documentele la care se face referire în termenii și condițiile prezente.
  3. Nimic din această clauză nu limitează sau exclude nicio responsabilitate pentru fraudă.
 • Dreptul nostru de a modifica acești termeni și condiții
  1. Ne rezervăm dreptul de a revizui, modifica și înlocui termenii și condițiile prezente, din când în când.
  2. Termenii și condițiile noastre, aflate în vigoare la data la care ai comandat servicii de la noi, vor avea efect juridic între tine și noi în scopul acelei comenzi. Este posibil să te anunțăm de o modificare a termenilor și condițiilor după ce plasezi o comandă, dar înainte ca noi să îți trimitem confirmarea, caz în care, cu excepția situației în care ne anunți într-o perioadă rezonabilă de timp că dorești să anulezi comanda, se vor aplica termenii și condițiile revizuite.
 • Drepturile terțelor părți
  1. O persoană care nu face parte din acest acord nu va avea niciun drept de a aplica prevederile acestui acord, conform Legii Contractelor (Drepturile Terțelor Părți) din 1999.
 • Legislație și jurisdicție
  Contractele pentru cumpărarea serviciilor noastre prin intermediul site-ului web sau al aplicației și orice dispută sau revendicare ce decurg din sau în legătură cu acestea, conținutul sau alcătuirea lor (inclusiv disputele sau revendicările necontractuale) vor fi guvernate de legea Marii Britanii. Orice dispută sau revendicare ce decurge din sau în legătură cu termenii și condițiile prezente, conținutul sau alcătuirea lor (inclusiv disputele sau revendicările necontractuale) vor fi luate în considerare numai în corelație cu versiunea în limba engleză. Cele specificate mai sus nu îți vor afecta drepturile prevăzute de lege.
 • Proprietate intelectuală
  1. Site-ul web și aplicația, conținutul, numele AZIMO și alte nume, logo-urile, semnele, numele de domeniu, adresele de e-mail și alte indicații ale originii afișate pe site-ul web sau în cadrul aplicației, cu privire la produsele și/sau serviciile noastre, precum și toate drepturile asupra proprietății intelectuale legate de ele și conținute în ele (inclusiv, dar fără a se limita, drepturile de autor, patentele, drepturile asupra bazelor de date, drepturile asupra designurilor, mărcile comerciale) („DPI”-uri) sunt deținute de noi, afiliații noștri sau licențiatorii terțe părți. Alte nume sau logo-uri ale produselor, serviciilor și companiilor terțe părți afișate pe site-ul web pot fi mărcile înregistrate ale terțelor părți. Nu vei cumpăra niciun drept, titlu sau interes în niciunul dintre DPI-uri în temeiul serviciilor sau contractului și toate drepturile, titlurile sau interesele în și asupra site-ului și aplicației vor rămâne proprietatea noastră și/sau proprietatea unor astfel de terțe părți.
  2. Ai permisiunea de a utiliza site-ul web și aplicația numai în scopul utilizării de bună credință a serviciilor noastre, în calitate de consumator sau de client industrial și numai așa cum este permis de către termenii și condițiile prezente sau cum este descris pe site-ul web. Ești autorizat să vizualizezi și să păstrezi o copie a paginilor site-ului numai pentru utilizare în scop personal. Site-ul web, aplicația și serviciile nu pot fi utilizate în scopul testării serviciului sau pentru a obține informații despre serviciu sau despre noi. Nu îți este permis să efectuezi duplicate, să publici, să modifici, să creezi lucrări derivate din, să publici pe internet sau în orice alt fel să distribui sau să exploatezi, să participi la transferul sau vânzarea site-ului web, a aplicației sau a oricărei porțiuni a acestora, în scopul oricărei utilizări publice sau comerciale, fără acordul nostru expres prealabil, exprimat în scris. Nu ai permisiunea: (a) de a utiliza nicio aplicație robot, „păianjen”, „scraper” sau alt dispozitiv automat pentru a accesa site-ul sau aplicația sau pentru a utiliza serviciul; și/sau (b) de a elimina sau modifica niciun drept de autor, marcă comercială sau alte note sau legende privind drepturile de proprietate afișate pe site-ul web (sau pe paginile tipărite ale site-ului web).
 • Cum se câștigă un bonus de recomandare
  Utilizatorii Azimo existenți pot câștiga un bonus de recomandare de 10 GBP (sau echivalent*) la o tranzacție eligibilă, dacă un prieten, care utilizează pentru prima dată Azimo, apasă pe link-ul unic de recomandare sau, atunci când se înregistrează, introduce codul unic de recomandare și efectuează o tranzacție eligibilă. Nu există nicio limită pentru numărul de recomandări pe care fiecare utilizator le poate trimite sau pentru numărul de bonusuri de recomandare pe care le poate câștiga, dar numai un singur cod de recomandare poate fi utilizat per tranzacție eligibilă. Codurile de recomandare nu pot fi utilizate în combinație cu niciun alt cod promoțional.
 • Ce este o tranzacție eligibilă?
  O tranzacție calificată trebuie să aibă o valoare* totală la trimitere de cel puțin 100 GBP (sau echivalent**), către altă țară, și în cazul în care utilizatorul este primitorul unei recomandări, trebuie să fie prima sa tranzacție. Dacă prima tranzacție a utilizatorului este mai mică decât suma necesară calificării, codul de recomandare poate fi utilizat la o tranzacție ulterioară cu o valoare totală a trimiterii mai mare sau egală cu suma care se califică. Nu există dată de expirare a codului de recomandare.
 • Cum se partajează codurile de recomandare
  Codurile de recomandare trebuie să fie partajate doar cu persoane pe care utilizatorul le cunoaște personal și trebuie să fie partajate pe o platformă unde se presupune în mod rezonabil că membrii platformei sunt prietenii personali. Azimo își rezervă dreptul de a respinge bonusurile de recomandare, dacă există suspiciunea manipulării sistemului de recomandare, cum ar fi crearea unor conturi duplicat cu date de contact diferite, partajarea în moduri nesolicitate (spam) și orice altceva pe care Azimo îl consideră a fi lipsit de bună credință și abuziv și care încalcă acest acord.
 • Răspunderea și legea aplicabilă
  Acești termeni și condiții sunt în concordanță cu legile Angliei și Țării Galilor, iar Azimo își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții și de a anula sistemul de recomandare, în orice moment, fără notificare prealabilă. Azimo, de asemenea, nu acceptă nicio răspundere pentru nicio utilizare a programului de recomandare, care nu se conformează acestui acord.

  * 10 GBP / 10 EUR / 10 CHF / 100 SEK / 100 DKK / 100 NOK ** 100 GBP / 100 EUR / 100 CHF / 1000 SEK / 1000 DKK / 1000 NOK
 •